Zubna tehnika Srbija

Zubna tehnika Srbija
Zubna tehnika Srbija
Milentija Popovića 9, Beograd
Zubna tehnika Srbija Milentija Popovića 9, Beograd

Zubna tehnika | Zubna laboratorija test 1

OCENITE NAS

POZOVITE NAS

064 435 030

NAŠA ADRESA

DRUŠTVENE MREŽE

Zubna laboratorija test 1

O nama

Svim zubnim tehničarima zaposlenim u laboratoriji test m omogućena je permanentna edukacija, odlasci na razne stručne skupove, seminare, kurseve i druge slične manifestacije. Prema određenom planu, shodno potrebama, zaposleni se usavršavaju u cilju praćenja nove tehnologije i trendova u oblasti zubne tehnike.

Vizija

Vizija zubne laboratorije test je da postane prepoznatljiva pa svom načinu organizacije i poslovanja, da pored svakodnevnog posla koji se odnosi na izradu zubotehničkih radova ima i druge vrste delatnosti koje se odnose na edukacije, razne vidove saradnje sa stomatološkim fakultetom, objavljivanjem stručnih radova u raznim časopisima, zatim održavanjem predavanja po pozivu, organizovanjem kurseva, sve u cilju stalnog praćenja aktuelnih dešavanja.

Misija

Naša misija je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta u izradi zubotehničkih radova kao i proširenje znanja iz raznih oblasti zubne tehnike u skladu sa najsavremenijim svetskim dostignućima. Trudimo se da postignemo što bolje rezultate u izradi najsavremenijih i najkvalitetnijih zubnih nadoknada.

Više
Usluga Cena

Kontaktirajte nas


interactive google maps for website